Home Top Ad

Responsive Ads Here

HACET DUASI

Share:

HACET DUASI:

  Elhamdulillahi Rabbil alemine vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.Allahumme inna neselukel huda vettuka vel afafe vel gina.Allahumme habbib ileynel imane ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileynel kufre vel fusuke vel isyan vec alna miner rasidin.Allahumme eyyidna bi ruhin min indike.Allahumme ellif beyne kulibina(3 defa)Allahummecma semlete ummete Muhammedin lasiyyema tullabennur .Allahumme ya mukallibel kulub sebbit gulubena ala dinike,ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ehsanil hal,ya musarrifel kulub sarrif gulubena ala taatike.Allahummecalna min ibadikel mumininel muhlisinel muhlasinel muttakinel verinez zahidinel mukarrabiner razinel merdiyyines safinel  muhibbinel mahbubinel asikin.
  Allahumme einna ala zikrike ve sukrike ve husnu ibadetike.Allahummegsil hatayana bi maisselci vel bered ve neggi hatayana kema yuneggassevbul ebyazi mineddenes ve baid beynena ve beyne hatayana kema beadte beynel mesrigi vel magrip.Allahumme inna neseluke hasieten evvaheten muhbiteten munibeten fi sebilike.Allahumme mutehalliken bi ahlakil kuran.Allahumme ftah egfale kulubi ibadike fi hizmetina.Allahumme veffikna ila ma tuhibbu ve terda.Allahumme inna neuzubike min ilmin la yenfa ve min kalbin layehsa ve min nefsin latesba ve min aynin la tedma vemin davetin la yustecabu leha ve min avazil maun.Allahumme settiit semle adaena Allahumme ferrikhum tefrika  allahumme demmirhum tedmira Allahume tetbirhum tetbira Allahumme ammi ebsarehum.Allahumme aleyke bihim ya Cebbar Allahumme aleyke bihim ya Kahhar Allahumme aleyke bihim ya Celilu ya Celal bi hurmeti ismikel azam.

   Allahummehfaz hizmetana ve ihvanenellezine bezelu ervahehum fi sebilike fi cemii enhaiddunya ve zidhum imanen ve yakinen ve ihlasen ve kurben ve hubben ve muhabbeten beynehum.Allhummehfaz ustadena Allahummesfih min cemiil emraz ve zidhu imanen ve yakinen ve kurben ve hubben.Allahumme tavvil umrehu ve efiz aleyna min fuyuzihi ya Ekremel Ekremine ve ya Erhamerrahimine.

  Allahummehdina fimen hedeyt ve afina fi men afeyt ve tevellena fimen tevelleyt ve bariklena fimen ateyte ve gina serre ma kazeyte fe inneke tegzi vela yukza aleyke ve inneke la yezillu men valeyte vela yeizzu men adeyte tebarekte Rabbena ve tealeyte nestagfiruke ve netubu ileyke ve netevekkelu illa aleyke.
  La ilahe illallahu halimul Kerim lailahe illallahul aliyyul azim Subhanellahi Rabbul arsilazim.Elhamdu lillahi rabbil alemine eseluke mucibati  rahmetike ve azaime magfiretike vel ismete min kulli zenbin vel ganimete min kulli birrin vesselamete min kulli ismin la teda li zenben illa gafertehu vela hemmen illa ferrectehu vela deynen illa gazeyteh vela haceten hiye leke rizen illa gazeytaha ya Rabbel alemine.
 Lailahe illallahul halimul kerim Subhane Rabbissemavatissebi ve Rabbul arsil azim.Elhamdulillahi rabbbilalemin.Allahumme kasifel gamm,muferricel hemm,mucibe  davetil muddarrine iza deavke Rahmaneddunya vel ahire ve Rahimehuma fer hamni fe inneke gafururrrahim..Bi hurmeti seyyidilmurseline .Amin vel hamdu lillahi Rabbil alemin..


Hiç yorum yok

NetFikir.Net Size İnternetten En Güvenilir ve En Pratik Bilgileri Sunmak İçin Düzenlenmiş Bir Web Platformudur. İstek, Öneri ve Eleştirilerinizi Hiç Çekinmeden İfade Edebilir, Sizde Sitemizde Yazar Olabilirsiniz. Ücretsiz Sizinde Bir Web Siteniz Olsun! Web Sitenizin Olmasını İstiyorsanız veya NetFikir Ailesine Katılarak Sizde Yazar Olmak İstiyorsanız Bu Alanımızdan Görüşlerinizi Yazarak Bize Ulaştırabilirsiniz. Güzel Yorumlarınızı Bekliyoruz!