Home Top Ad

Responsive Ads Here

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü

Share:
8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 6. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları
6. Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü
A. Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

1. Türk heyeti Lozan Konferansı’nda Musul’un Türkiye’ye bırakılması için hangi gerekçeyi öne sürmüştür?
Musul da Tür Nüfusnun olması

2. Türkiye Atatürk döneminde uluslar arası barışın korunması amacıyla kurulmuş hangi cemiyete üye olmuştur?
Milletler cemiyeti

3. Türkiye hangi antlaşma ile İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde tam anlamıyla kontrol sağlamıştır?
Möntrö Boğazlar Sözleşmesi

4. Türkiye hangi devletleri bir araya getirerek Balkan Anıtı’nın kurulmasını sağlamıştır?
Türkiye, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya

5. Atatürk vefat ettikten sonra naşı Anıtkabir’in yapımına kadar nerde muhafaza edilmiştir?
Ankara Etnoğrafya Müzesinde

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız.

(Y ) 1. Balkan Altantı, Sadabat Partı’nın  parçalanmasıyla ortaya çıkmıştır.

( D )  2. Hatay Atatürk’ün ölümünden sonra Türkiye’ye katılmıştır.

( D )  3. Musul Sorunu’nun aleyhimize çözümlenmesinde Şeyh Sait etkili olmuştur.

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz
1.Türkiye’nin aşağıdaki devletlerden hangisiyle olan sınırları daha geç bir tarihte kesinlik kazanmıştır?

A. Bulgaristan                    B. Irak                      C. İran              D. Suriye
CEVAP:D
2. Lozan Antlaşması’ndan sonra gündeme gelen aşağıdaki sorunlardan hangisi Türkiye’nin istemediği şekilde çözümlenmiştir.

A. Boğazlar     B. Hatay       C. Musul       D. Yabancı okullar
CEVAP:C

3. “ İtalya’nın saldırgan bir politika izleyerek Habeşistan’ı işgal etmesi üzerine, Milletler Cemiyeti, İtalya’ya karşı ambargo kararı almıştır. Türkiye bu ambargo kararına ilk katılan ülkelerden biri olmuştur.”
Türkiye’nin alınan bu karara uyması dış politikanın aşağıdaki hangi esasla daha çok ilgilidir?

A. Barışçılık               B. Gerçekçilik        C. Hukuka bağlılık      D. Milli güce dayalı olmak


CEVAP:C

D. Aşağıdaki  soruları cevaplayınız.

1.     Lozan antlaşmasından sonra Türkiye, dünya devletleri ile nasıl bir uluslar arası düzen kurmaya çalışmıştır?
2.    Atatürk döneminde olduğu gibi, günümüzde komşularımızla siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmez için neler yapmalıyız?
3.    Montrö boğazlar sözleşmesi maddelerinin günümüze kadar aygunhoca.com itiraz gelmeden devam etmesinin sebebi ne olabilir?
4.    Anıtkabir içerisinde Anıt Bloğu’nu çevreleyen ve pek çok ülkeden getirilen ağaçlardan meydana gelen parka “ Barış Parkı” adının verilmesinin sebebi ne olabilir?

E. aşağıda A sütununda Türk dış politisının esasları, B sütununda bu esaslar ile ilgili ifadeler yer almaktadır. Her bir esasın solundaki çizgiye, o esasla ilgili ifadenin önündeki  harfi yazınız, B sütununda her bir cevap bir kez yada daha çok kullanılabileceği gibi hiç kullanılamayabilir.


A

…C…F..Barışçı
…B…..Gerçekçi
…A…….Hukuka bağlı
…D…….Milli güce dayalı


B

A.    Bağımsız bir siyaset izlemek için milletler arası kuruluşlara dahil olmaz.
B.    Dış politikada gerçekçi hedefler belirler
C.    Diğer devletlerle ilişkisini dostça bir şekilde yürütür, asla saldırgan bir siyaset işlemez
D.    Dünya devletleriyle yürütürken kendi kamuoyunun isteklerini dikkate alır.
E.    Komşularıyla ve diğer dünya devletleriyle imzaladığı antlaşmalara bağlı kalır, bu antlaşmalara aykırı hareket etmez.
F.    Yurtta barış, dünyada barış, çerçevesinde hareket eder.

Hiç yorum yok

NetFikir.Net Size İnternetten En Güvenilir ve En Pratik Bilgileri Sunmak İçin Düzenlenmiş Bir Web Platformudur. İstek, Öneri ve Eleştirilerinizi Hiç Çekinmeden İfade Edebilir, Sizde Sitemizde Yazar Olabilirsiniz. Ücretsiz Sizinde Bir Web Siteniz Olsun! Web Sitenizin Olmasını İstiyorsanız veya NetFikir Ailesine Katılarak Sizde Yazar Olmak İstiyorsanız Bu Alanımızdan Görüşlerinizi Yazarak Bize Ulaştırabilirsiniz. Güzel Yorumlarınızı Bekliyoruz!