Home Top Ad

Responsive Ads Here

TARİHİN BAŞLANGICI VE ÇAĞLAR KONU ANLATIMI

Share:
TARİHİN BAŞLANGICI VE ÇAĞLAR
 Tarih çağları yazının icadı ile başlar(M.Ö.3500-Sümerler)

Yazıdan önceki döneme tarih öncesi çağlar denir.
         TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR                             TARİH ÇAĞLARI

TAŞ

ÇAĞI   MA

DEN

ÇAĞI

İLKÇAĞ

ORTAÇAĞ

YENİÇAĞ

YAKINÇAĞ
(Eski)
KABA
   (Orta)
YONTMA
 (Yeni)
CİLALI

BAKIR

TUNÇ

DEMİR
3500- Ms. 375

476-1453
1453-1789
1789- …
                                                                           YAZININ İCADI 3500
v      Çağların isimlendirilmesi o gün ki insanlar tarafından değil, daha sonra gelenler tarafından yapılmıştır.v      Tarih çağlarının değişmesinde ölçü evrensel nitelikli olaylardırv      Tarih öncesi çağların değişmesinde ölçü yaşayış tarzı, kullanılan araç gereçtir.v      Bir topluma dokunulmadığı zaman çağları sırasıyla yaşamıştır.v      Bir toplum başka bir toplumdan etkilenerek çağ atlaya bilir.v      Bu devirler dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmamıştır.
TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR
TAŞ ÇAĞI

 v      Bu dönem karanlık dönemdir.v      Dönemi aydınlatan kaynaklar mağara resimleri, araç gereçlerdir.v      Dönem insanları avcılık ve toplayıcılık yaparak hayatta kalmıştır.v      Arkeoloji bilimi dönem için çok geçerlidir.
KABA TAŞ (ESKİ-PALEOLOTİK )ÇAĞ:
v      İnsanlığın en uzun dönemidir.v      Dünya buzullarla kaplıdır.v      İnsanlar küçük gruplar şeklinde yaşamışlardır.v      Bu dönemde araç gereç yapılmamıştır.v      Yontma taş ile aynı özellikleri gösterir.
YONTMA TAŞ (ORTA-MEZOLİTİK) ÇAĞI:
 
v      Taştan kemikten avlanmak için araçlar yapılmıştır.v      Dünya buzullarla kaplıdır.v      İnsanlar mağara ve ağaç kovuklarında yaşamakta olup avcılık ve toplayıcılık yapmışladır.v      Dönemin sonlarına doğru buzullar erimeye başladı.v      İnsan bu dönemin sonunda ateşten yararlanmaya başladı.(Isınma,aydınlanma,pişirme,korunma)v      Mağaraların duvarlarına resimler çizmişlerdir.v      Tüketici bir toplum yapısı vardır.
CİLALI TAŞ (YENİ-NEOLİTİK) ÇAĞI:
 
v      Bu çağda buzullar erimiştir.v      İklimler yumuşamış ve insanlar mağaralardan dışarı çıkmışlardır.v      Tarım hayatı başlamış yerleşik hayata geçilmiştir.v      Hayvanlar evcilleştirilmiş. v      Tüketicilikten üretici hayata geçilmiştir.v      Seramik sanatı doğmuş(Kap,kacak)v      Toplumda iş bölümü başlamış.v      Özel mülkiyet doğmuş.v      Elbise kavramı doğmuş.v      Aile ve klan (sülale ) doğmuş.v      Takas usulü ticaret başladı.v      İnsan oğlunun en büyük gelişmeyi sağladığı bu çağdır.
 MADEN ÇAĞI:
İnsanlar bu çağda madeni kullanmaya başladı.
BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK)ÇAĞ
Bu çağ taş çağı ile maden çağı arasında bir geçiş sürecidir.
 
BAKIR ÇAĞIİnsanları bakır altın ve gümüşten aletler yaptığı çağdır.
 
TUNÇ ÇAĞIBu dönemde devletler doğmaya başladı.
 
DEMİR ÇAĞI
Demir işlenmeye başlandı
 
MADEN ÇAĞININ GENEL ÖZELLİKLERİ
v     
Avcılık ve toplayıcılık önemini yitirmiştir.v      Ticaret gelişmiştir.v      Köyler büyüyerek şehirler kurulmuştur.v      El sanatları gelişmiştir.v      Tarım hayvancılık gelişmiştir.v      İlk devletler kurulmuşturv      Devletler arası egemenlik savaşları yapılmıştır.v      Çömlekçi çarkı saban tekerlek dokuma tezgahı bulunmuştur.
ASIR KAVRAMI - TAKVİM                                                      
Tarihçiler, tarihin daha iyi öğrenilebilmesi için yüzer yıllık dilimlere ayırmışlar, aynı zamanda asır da denir.
Takvim: zamanı yıllara,aylara,haftalara bölme yöntemidir.Takvim insanların zamanı daha iyi değerlendirme ve bilme ihtiyacından doğmuştur.Takvimler ay ve güneş yılına göre hazırlanır.İlk Güneş yılı takvimi: Mısır


İlk Ay yılı takvimi     :
Sümer

Her toplum kendi hayatında en çok etkili olan olayları hazırladıkları takvime başlangıç olarak almıştır.Hristiyanlar Hz.İsa’nın doğumunu,Müslümanlar Hz. Muhammed’in Hicretini,Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarını gibi.
TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER                               On iki hayvanlı takvim
Hicri CelaliRumiMiladi

Hiç yorum yok

NetFikir.Net Size İnternetten En Güvenilir ve En Pratik Bilgileri Sunmak İçin Düzenlenmiş Bir Web Platformudur. İstek, Öneri ve Eleştirilerinizi Hiç Çekinmeden İfade Edebilir, Sizde Sitemizde Yazar Olabilirsiniz. Ücretsiz Sizinde Bir Web Siteniz Olsun! Web Sitenizin Olmasını İstiyorsanız veya NetFikir Ailesine Katılarak Sizde Yazar Olmak İstiyorsanız Bu Alanımızdan Görüşlerinizi Yazarak Bize Ulaştırabilirsiniz. Güzel Yorumlarınızı Bekliyoruz!