Hücrenin en önemli ihtiyacı oksijendir. Oksijensiz kalan bir hücre yedi-sekiz dakikadan fazla yaşayamaz. Çok hassas olan beyin hücreleri daha önce ölürler. Hücreler, oksijen ihtiyaçlarını kandan, kan da akciğerlerden temin etmektedir. Bu alışverişi temin eden sisteme “solunum sistemi” diyoruz.
Soluduğumuz hava ağız ve burun yolu ile genize ve oradan da nefes borusunun kanalı ile akciğerlere ulaşır. Ağız ve burundan geçen hava hem ısınır hem de nemlenir. Nefes borusunun üst ucunda bir kapakcık bulunur. Bu kapak çiğnediğimiz bir lokmayı yuttuğumuz sırada kapanarak, yiyeceklerin nefes borusuna kaçmasını önler.
Şuurunu kaybetmiş ve bayılmış kimselerde bu kapak bazan vazife yapmayacağından, bayılmış kimselere su veya ilaç verilmemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü, böyle bir durumda, verdiğimiz su soluk borusuna ve oradan da akciğerlere geçip boğulmaya sebep olabilecektir.