Organeller
hücre zarı:en önemli özelliği seçici geçirgen olmasıdır.canlıdır.saydamdır.çift katlıdır.
sitoplazma:canlıdır.saydamdır.akışkandır.yumurta akı gibidir.renksizdir
ribozom:protein üretir.zarsızdır.
lizozom:sindirim yapar.zarlıdır.eğer lizozom parçalanırsa hücre ölür.
golgi cisimciği:salgı üretir.depolama ve paketleme görevini yapar.
endoplazmik retikulum:hücrede madde iletimini sağlar.
mitokondri:hücrenin enerji merkezidir.
koful:su,besin ve atık madde depo eder.
sentrozom:sadece hayvansal hücrelerde bulunur.hücre bölünmesinde görevlidir.
plastidler:sadece bitkisel hücrelerde bulunur.3 çeşittir.

, ,

1.kloroplast:yeşil renk verir.fotosentez yapar.kendine ait dna’sıvardır.
2.kromoplast:yeşil hariç tüm renkleri verir.çiçek ve meyvede bulunur.
3.lökoplast:renksizdir.kökte bulunur.besin depo eder.